Τιμολογιακή Πολιτική

Για την επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας ισχύει ο παρακάτω τιμοκατάλογος.

Χρονική ζώνη Α
1η ώρα: 35 €
κάθε επόμενη ώρα 20 €
Χρονική ζώνη Β
1η ώρα: 55 €
κάθε επόμενη ώρα 30 €
Χρονική ζώνη Γ
1η ώρα: 70 €
κάθε επόμενη ώρα 40 €

Σε περίπτωση που η επίσκεψη του τεχνικού γίνει εκτός της χρονικής ζώνης Α, χωρίς αυτό να είναι απαίτηση του πελάτη τότε ισχύουν οι χρεώσεις της ζώνης Α.

Ελάχιστη αποζημίωση τεχνικού
Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την επισκευή του μηχανήματος, ή δεν είναι δυνατή η επισκευή του λόγω παλαιότητας της συσκευής ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την ελάχιστη αποζημίωση τεχνικού η οποία ανέρχεται στα 10 €.
Για την επισκευή ηλεκτρονικού υπολογιστή στο εργαστήριο της εταιρίας μας ισχύουν τα παρακάτω.

Τεχνικός έλεγχος & διάγνωση: Δωρεάν

Στη συνέχεια επικοινωνούμε μαζί σας για την κοστολόγηση της βλάβης και επιβεβαίωση επισκευής. Η παραλαβή μετά την επισκευή γίνεται από το κατάστημα μας.

Οι τιμές μας ΔΕΝ περιλαμβάνουν φ.π.α. εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.